Ölçüm ve Raporlama

Ölçüm ve raporlama hizmetleri, SMM Belgeli Elektrik Mühendislerimiz tarafından verilmektedir.

  • Topraklama Ölçümü ve Raporlama
  • Paratoner Tesisatı Periyodik Kontrol ve Raporlama
  • Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol ve Raporlama
  • Termal Görüntüleme ve Raporlama

Topraklama Ölçümü ve Topraklama Raporu Periyotları

Aşağıda belirtmiş olduğumuz çeşitli topraklama tesislerinin işletme dönemi içerisinde muayene işlemleri, ölçme ve denetleme işlemlerine ilişkin tavsiye edilen periyotlar şu şekildedir:

  • Elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesisleri için 2 yıl,
  • Enerji nakil ve dağıtım hatları için 5 yıl,

Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için:

  • Topraklamalara ilişkin dirençlerin, muayene ve ölçülmesi için 1 yıl,
  • Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller için 2 yıl,

Sabit olmayan tesisler için:

  • Sabit işletme elemanları için 1 yıl,
  • Yer değiştirebilen işletme elemanları için 6 ay,

Parlayıcı, patlayıcı tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan iş yerleri ve işlerde alınacak tedbirler hakkında tüzük kapsamındaki topraklama tesisleri ile ıslak ortamlarda çalışılan iş yerlerindeki topraklama tesislerinin muayene, ölçme ve denetleme periyotları 1 yılı aşamaz.

İlgili yasa ve yönetmelikler

Elektrik tesislerinde can ve mal güvenliği açısından topraklama sistemlerinin yapılması ve işlerliğinin periyodik olarak kontrolü 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği gereği zorunlu tutulmuştur.

Ayrıca 20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 17.07.2013 tarih ve 28710 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri, Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Ön­lemlerine İlişkin Yönetmelik ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Ekipman­larının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği topraklama sistemlerinin yılda bir defa olmak üzere periyodik kontrolünün yapılması gerekmektedir.

 

fluke-1653b-2
F-ti400_45a_c
elektrik1